fbpx Skip to content.

Privatlivserklæring for Brites tjenester

Sidste opdatering: 15 september, 2023

Velkommen til vores privatlivserklæring for Brites tjenester!

Tak, fordi du bruger vores websted og tjenester. Personlig integritet er vigtig for os, og vi tager dit privatliv alvorligt. 

Her finder du f.eks. ud af:

 • hvilke personoplysninger vi behandler om dig,
 • hvorfor og hvordan vi gør det,
 • hvor de kom fra,
 • hvem der er involveret, og 
 • hvordan det er lovligt for os at gøre det.

Vi opfordrer dig til at læse denne privatlivserklæring og bruge den til at hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger. Læs venligst denne privatlivserklæring omhyggeligt. Ved at læse denne privatlivserklæring håber vi, at du føler dig sikker på, at vi arbejder hårdt for at leve op til dine forventninger. 

Vi kan tilvejebringe denne privatlivserklæring på andre sprog end engelsk. Hvis der er eventuelle uoverensstemmelser mellem andre sprogversioner og den engelske version, har den engelske version forrang.

Kontakt os venligst, hvis du har eventuelle spørgsmål vedrørende denne privatlivserklæring eller spørgsmål generelt vedrørende dine personoplysninger. Du kan altid kontakte os ved at sende en e-mail til dataprotection@britepayments.com

1. Om os

Brite AB, virksomhedsregistreringsnummer 559116-1632, Linnégatan 5, 114 47 Stockholm, Sverige (herefter benævnt “Brite”, “vi”, “os”), er en betalingstjenesteudbyder, der leverer betalingstjenester, herunder betalingsinitieringstjenester og kontoinformationstjenester (herefter benævnt “tjenesterne”). Brite er licenseret af og underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn (Sv. Finansinspektionen). 

I forbindelse med disse tjenester fungerer Brite-koncernselskaber [Brite Payments Spain SL (B01593185)] og Brite AB Zweigniederlassung Berlin (HRB 244083B) også som dataansvarlig og behandler dine oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivserklæring. Enhver henvisning til “Brite”, “vi”, “os”, “Brite-koncernselskaber”, der er medtaget i denne privatlivserklæring, betyder den koncern, som direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med os.

2. Vores rolle

I denne privatlivserklæring beskriver vi, hvilke personoplysninger vi indsamler og behandler om dig som ‘slutbruger’ og en enkeltperson, der kontakter vores support via vores supportkanaler, såsom vores websted.

Slutbrugere

Brite er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, når du bruger vores betalingstjenester eller eventuelle relaterede tjenester, der leveres af os, til betalinger til eller fra vores forhandlere (“slutbruger”, “dig”).

Bemærk, at din betalingskontoudbyder (normalt den bank, hvor du har den konto, der bruges til betalingstransaktioner, der indledes via Brite), og den forhandler, som du handler med     , er separate og uafhængige dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med deres forretningsaktiviteter og de produkter og/eller tjenester, som de leverer til dig. Kontakt dem direkte for oplysninger om deres behandling af dine personoplysninger.

Besøgende på webstedet

Vi er også den dataansvarlige for personoplysninger, der behandles, når nogen bruger vores websted eller på anden måde kontakter os via vores supportkanaler.

3. Hvem skal du kontakte?

Du er velkommen til at kontakte os på support@britepayments.com eller dataprotection@britepayments.com, hvis du har eventuelle spørgsmål om denne privatlivserklæring, vores brug af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder.

4. Dine rettigheder

Du har flere rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. 

Du har ret til at modtage information om, hvilke personoplysninger vi bruger om dig, og hvad vi gør med disse oplysninger, og til en vis grad også til at kontrollere dine oplysninger. Du har således ret til i visse tilfælde at modtage oplysninger eller få dem berigtiget, slettet, blokeret eller flyttet. Du har også ret til at gøre indsigelse mod visse former for brug af dine oplysninger eller tilbagetrække dit samtykke til at de bruges. Du har altid ret til at indgive en klage til den svenske databeskyttelsesmyndighed eller databeskyttelsesmyndigheden i dit hjemland, hvis du mener, at vi har brugt dine oplysninger på en forbudt måde.

Du kan læse mere om dine rettigheder under hver overskrift nedenfor. Bemærk venligst, at der er undtagelser til nedenstående rettigheder, så indsigt kan blive nægtet, for eksempel, hvis vi er juridisk forhindrede i at foretage en videregivelse af oplysninger.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, ved at kontakte os på dataprotection@britepayments.com

Vores ansvar for dine rettigheder

Vi er forpligtede til at svare på din anmodning om at udøve dine rettigheder inden for en (1) måned efter at være blevet kontaktet af dig. Vi har ret til at forlænge denne periode med yderligere to (2) måneder, hvis din anmodning er kompliceret, eller hvis vi har haft et stort antal henvendelser.

Hvis vi mener, at vi ikke kan gøre, hvad du vil have os til at gøre, er vi forpligtede til at underrette dig, senest inden for en (1) måned fra modtagelsen af din anmodning, om hvorfor vi ikke kan gøre, hvad du vil have os til at gøre, og informere dig om, at du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

Alle oplysninger, kommunikation og alle de foranstaltninger, vi implementerer, er gratis for dig. Vi har dog ret til at opkræve et administrativt gebyr for at give dig oplysningerne eller implementere den anmodede foranstaltning, eller til at nægte at efterkomme din anmodning, hvis det, du har bedt om, er åbenlyst ubegrundet eller urimeligt.

Ret til at blive informeret

Du har ret til at blive informeret om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi gør dette gennem denne privatlivserklæring, via tjenestespecifikke ofte stillede spørgsmål, og ved at besvare dine spørgsmål.

Ret til indsigt 

Du har ret til at anmode om et registerudtræk vedrørende vores brug af dine personoplysninger. Du har også ret til at modtage en gratis kopi af de personoplysninger, som vi bruger. Vi har ret til at opkræve et administrationsgebyr for eventuelle yderligere kopier. Hvis du fremsætter en anmodning i et elektronisk format (f.eks. via e-mail), giver vi dig oplysningerne i et almindeligt anvendt elektronisk format.

Ret til berigtigelse

Efter din anmodning herom eller på eget initiativ vil vi berigtige, afidentificere, slette eller supplere oplysninger, som vi opdager er unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende. Du har også ret til at supplere dem med yderligere oplysninger, hvis der mangler noget af relevans.

Ret til sletning

Du har ret til at bede os om at fjerne dine personoplysninger, hvis der ikke længere er acceptable årsager til, at vi bruger dem. Oplysningerne slettes derfor, hvis: 

 • personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet, 
 • vi bruger dine oplysninger på grundlag af dit samtykke, og du tilbagetrækker dette, og der er intet andet retsgrundlag for behandlingen, 
 • du gør indsigelse mod vores brug af dine oplysninger, som er blevet brugt i henhold til en interesseafvejning, og vi har ikke vigtige interesser, der tilsidesætter dine interesser eller rettigheder,
 • du gør indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring,
 • vi har brugt personoplysningerne på en forbudt måde,
 • vi har en juridisk forpligtelse til at slette personoplysningerne, eller
 • du er et barn, og vi har indsamlet personoplysningerne i forbindelse med et tilbud om informationssamfundstjenester.

Der kan dog være et lovbestemt krav eller anden væsentlig tvingende årsag, der betyder, at vi ikke umiddelbart kan slette dine personoplysninger. Vi vil derefter stoppe med at bruge dine personoplysninger til andre formål end overholdelse af lovgivningen, eller som ikke er nødvendige af andre væsentlige tvingende årsager.

Ret til begrænsning af behandling 

Du har ret til at anmode om begrænsning af vores behandling, når: 

 • du mener, at dine oplysninger er unøjagtige, og du har anmodet om berigtigelse, i den periode, hvor vi undersøger nøjagtigheden af oplysningerne,
 • brugen er ulovlig, og du ønsker ikke at få oplysningerne slettet,
 • vi, som dataansvarlige, ikke længere har brug for personoplysningerne til vores brugsformål, men du har brug for dem til at kunne fastlægge, udøve eller forsvare et retskrav, eller
 • du har gjort indsigelse mod brugen af dem, og der afventes en kontrol af, hvorvidt vores vigtige interesser tilsidesætter dine interesser.

Ret til indsigelse 

Du har ret til at gøre indsigelse mod en sådan brug af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af en interesseafvejning eller en generel interesse. Hvis du gør indsigelse mod en sådan brug, vil vi kun fortsætte med at bruge oplysningerne, hvis vi har vigtige årsager til at fortsætte med at bruge dem, der tilsidesætter dine interesser.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til dataportabilitet. Det betyder en ret til at modtage nogle af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt være i stand til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Du har kun ret til dataportabilitet, når brugen af dine personoplysninger er automatisk, og vi baserer vores brug på dit samtykke eller på en kontrakt mellem dig og os. Det betyder, at du f.eks. har ret til at modtage og overføre alle de personoplysninger, som du indtaster for at oprette din brugerkonto hos os.

Ret til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser

Du har ret til at gøre indsigelse mod en automatisk individuel afgørelse truffet af os, hvis den automatiske individuelle afgørelse har retsvirkninger eller på lignende måde påvirker dig væsentligt. Læs mere under afsnit 12 i denne privatlivserklæring.

Din ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til den svenske databeskyttelsesmyndighed, som er tilsynsmyndigheden for Brite. Du kan også indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i dit hjemland inden for EU.

5. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi om dig?

 • Identificerende oplysninger: navn (for- og efternavn), personnummer (id), fødselsdato, postadresse, køn, e-mailadresse, telefonnummer.
 • Finansielle oplysninger og andre identificerende oplysninger: afsendende og/eller modtagendebank, IBAN, bankkontonummer, kontonavn, ejerskab af bankkonto, kilde til midler og beløb i forbindelse hermed, bevis for midler, kontosaldo på betalingstidspunktet, kontooplysninger såsom kontohistorik, oplysninger om kreditter, oplysninger om køb (såsom beløb, tid, transaktionstype og i nogle tilfælde varetype og/eller købssted) og andre finansielle oplysninger, der stammer fra dine konti, oplysninger, der identificerer en slutbrugers betaling, såsom ordre-id, meddelelses-id, betalingsreference-id, transaktions-id og det tidspunkt, hvor transaktionen blev foretaget, og kunde-id, der identificerer dig som bruger i vores system. De id’er, der identificerer dig og din betaling, genereres i vores systemer, når du bruger vores tjeneste.
 • Adfærdsoplysninger: hvordan du bruger vores betalingstjeneste og/eller hvordan besøgende på webstedet interagerer med vores websteder. 
 • Arbejdsrelaterede oplysninger: såsom arbejdsgiver og stillingsbetegnelse.
 • Geografiske oplysninger: Amt, land. 
 • Transaktions- og korrespondancehistorik. 
 • Enhedsoplysninger: såsom IP-nummer, enhedstype, operativsystem og browseroplysninger.
 • Oplysninger relateret til dine interaktioner med vores kundeservice: oplysninger tilvejebragt af dig via vores kontaktformular på vores websted, samt e-mailkorrespondance.
 • Oplysninger fra eksterne sanktionslister og PEP/RCA-lister: sanktionslister og lister over personer, der udgør politisk eksponerede personer (“PEP”), eller familiemedlemmer og nære relationer til politisk eksponerede personer (relatives and close associates, “RCA”) omfatter oplysninger såsom navn, fødselsdato, fødested, beskæftigelse eller stilling, og årsagen til, at personen er på den pågældende liste.

6. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger så vi bedst muligt kan levere de tjenester, vi tilbyder, til følgende overordnede formål. Der gives flere oplysninger under hvert formål, som du kan læse for bl.a. at finde ud af, hvilke personoplysninger vi bruger til at opnå formålet, hvordan vi bruger personoplysningerne, og hvor længe vi behandler personoplysningerne til det pågældende formål. 

Dine personoplysninger bruges til følgende overordnede formål, som forklares yderligere nedenfor:

 • Til levering af vores tjenester til dig.
 • Til administration og levering af support og kundeservice til dig.
 • For at gøre det muligt for os at udføre due diligence i forbindelse med kunder (Customer Due Diligence, CDD), kontroller i forbindelse med udvidet due diligence (Enhanced Due Diligence, EDD), og løbende due diligence (Ongoing Due Diligence, ODD), og for at opfylde vores juridiske forpligtelser.
 • Administration i forbindelse med virksomhedsopkøb, omstrukturering, osv.
 • Til at forsvare og håndtere retskrav.
 • Til at markedsføre og sælge vores tjenester til dig.

Vi bruger ikke dine personoplysninger til andre uforenelige formål. 

Tilvejebringelse af dine personoplysninger for os er frivilligt, men det er nødvendigt for at gøre det muligt for dig at bruge vores tjeneste. Det vil ikke være muligt at foretage betalinger, hvis du ikke tilvejebringer personoplysninger.


Administration og levering af vores tjenester til dig

Hvad vi gør

Vi behandler følgende personoplysninger om dig for at gøre det muligt for os at udføre betalinger, der indledes af dig, og også for at kunne levere og administrere vores tjenester i overensstemmelse med vores brugsbetingelser. Dette omfatter f.eks. bekræftelse af, at du er over den alder, der er påkrævet for adgang til tjenesterne, og identificering af dig, før en transaktion udføres. Vi indhenter følgende oplysninger for at gøre det muligt for os at fastslå identiteten af vores brugere, kontakte dem, hvis det er nødvendigt, og også de finansielle oplysninger, der kræves for at kunne levere tjenesterne.

Personoplysninger

 • Identificerende oplysninger:navn (for- og efternavn), e-mail, telefonnummer, personnummer (id), fødselsdato, postadresse.
 • Finansielle oplysninger og andre identificerende oplysninger: afsendende og/eller modtagendebank, IBAN, bankkontonummer, kontonavn, ejerskab af bankkonto, kontosaldo på betalingstidspunktet, kontooplysninger såsom kontohistorik, oplysninger om kreditter, oplysninger om køb (såsom beløb, tid, transaktionstype og i nogle tilfælde varetype og/eller købssted) og andre finansielle oplysninger, der stammer fra dine konti, oplysninger, der identificerer en slutbrugers betaling, såsom ordre-id, meddelelses-id, betalingsreference-id, transaktions-id og det tidspunkt, hvor transaktionen blev foretaget, og kunde-id, der identificerer dig som bruger i vores system. De id’er, der identificerer dig og din betaling, genereres i vores systemer, når du bruger vores tjeneste.
 • Transaktions- og korrespondancehistorik
 • Adfærdsoplysninger: hvordan du bruger vores betalingstjeneste.
 • Geografiske oplysninger: Amt, land. 
 • Enhedsoplysninger: såsom IP-nummer, enhedstype, operativsystem og browseroplysninger.
 • Alle andre oplysninger, som du har tilvejebragt for os.

Retsgrundlag

Vi har ret til at bruge dine oplysninger til at opfylde vores kontrakt med dig.

Opbevaringsperiode

To (2) år fra det tidspunkt, hvor Brites tjeneste sidst blev brugt. Oplysningerne kan gemmes i længere tid, hvis det er nødvendigt for at fastlægge, forsvare eller udøve et retskrav, eller under varigheden af kontraktforholdet og derefter i højst ti (10) år baseret på forældelsesfrister. Oplysninger, som Brite har en juridisk forpligtelse til at opbevare i henhold til bogføringslove, opbevares generelt i 7 år.

Administration og levering af support og kundeservice til dig

Hvad vi gør

Vi behandler dine personoplysninger for at yde administrativ support, hvis du for eksempel kontakter os med eventuelle spørgsmål vedrørende vores tjenester gennem enhver kanal. En sådan kontakt kan f.eks. ske via e-mail til en af vores angivne e-mailadresser (dataprotection@britepayments.com og support@britepayments.com), via vores chatbox eller via kontaktformularerne på vores websted. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på en legitim interesse som retsgrundlag. Se afsnit 4 for yderligere oplysninger om dine rettigheder.

Personoplysninger

 • Identificerende oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.
 • Arbejdsrelaterede oplysninger, såsom arbejdsgiver og stillingsbetegnelse.
 • Geografiske oplysninger: Amt, land. 
 • Transaktions- og korrespondancehistorik. 
 • Finansielle oplysninger og andre identificerende oplysninger: Id’er, der identificerer dig og din betaling i vores systemer, såsom kunde-id, betalingsreference-id, dokumentation for betaling og IBAN.
 • Enhedsoplysninger, såsom IP-nummer. 
 • Alle andre oplysninger, som du har tilvejebragt for os.

Retsgrundlag

Efter en interesseafvejning har vi vurderet, at Brites interesse i at behandle dine personoplysninger med henblik på at administrere leveringen af vores support og kundeservice tilsidesætter din interesse i beskyttelse af dit privatliv. Derfor er retsgrundlaget legitim interesse.

Opbevaringsperiode

To (2) år fra den dato, hvor Brite indsamlede dine oplysninger, eller den dato, hvor du sidst kontaktede os, alt efter hvad der forekommer senest. Oplysningerne kan gemmes i længere tid, hvis det er nødvendigt for at fastlægge, forsvare eller udøve et retskrav.

Til at markedsføre og sælge vores tjenester til dig

Hvad vi gør

Vi behandler dine personoplysninger for at markedsføre Brite og vores tjenester. Vi kan bruge dine oplysninger til f.eks. at sende vores nyhedsbrev eller kontakte dig direkte efter udfyldelse af en af vores formularer på vores websted (www.britepayments.com). Formålet med vores markedsføringsforanstaltninger er at sende dig direkte annoncer samt at kontakte dig med oplysninger om vores tjenester. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på en legitim interesse som retsgrundlag. Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du har ret      til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Desuden kan du nemt fravælge enhver direkte markedsføring, der udføres af Brite, f.eks. hvis vi sender vores nyhedsbrev til dig. Oplysninger om, hvordan du fravælger, vil blive tilvejebragt i hver meddelelse til dig og forklares yderligere i afsnit 4 nedenfor sammen med flere oplysninger om dine rettigheder.

Personoplysninger

 • Identificerende oplysninger:navn, e-mail og telefonnummer.
 • Arbejdsrelaterede oplysninger, såsom arbejdsgiver og stillingsbetegnelse.
 • Finansielle oplysninger: Kontooplysninger.
 • Enhedsoplysninger, såsom IP-nummer. 
 • Alle andre oplysninger, som du har tilvejebragt for os.

Retsgrundlag

Efter en interesseafvejning har vi vurderet, at Brites interesse i at tilbyde sine produkter og tjenester, der opfylder Brites kunders behov og ønsker, tilsidesætter din interesse i beskyttelse af dit privatliv. Derfor er retsgrundlaget legitim interesse.

I forbindelse med direkte markedsføring baserer vi vores behandling på dit samtykke.

Opbevaringsperiode

To (2) år fra den dato, hvor Brite indsamlede dine oplysninger eller den dato, hvor du sidst kontaktede os, alt efter hvad der forekommer senest. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, vil du ikke længere modtage direkte markedsføring. For yderligere oplysninger om dine rettigheder, se afsnit 4.

For at gøre det muligt for os at udføre due diligence i forbindelse med kunder (Customer Due Diligence, CDD), kontroller i forbindelse med udvidet due diligence (Enhanced Due Diligence, EDD), og løbende due diligence (Ongoing Due Diligence, ODD), og for at opfylde vores juridiske forpligtelser

Hvad vi gør

Vi behandler følgende personoplysninger om dig for at gøre det muligt for os at udføre CDD- og EDD- og ODD-kontroller, som relevant, herunder kontroller til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og kontroller i forhold til PEP/RCA-lister. 

Vi kan også være forpligtede til at indberette statistikker til myndigheder om bl.a. svigagtige transaktioner, samt indberette mistænkelige betalinger til politiet eller lignende myndigheder.

Personoplysninger

 • Identificerende oplysninger: Navn, personnummer (id), fødselsdato, postadresse, køn.
 • Finansielle oplysninger og andre identificerende oplysninger: Kontooplysninger, kilde til midler og beløb relateret hertil, samt kunde-id. 
 • Oplysninger fra eksterne sanktionslister og PEP/RCA-lister: sanktionslister og lister over personer, der udgør politisk eksponerede personer (“PEP”), og familiemedlemmer og nære relationer til politisk eksponerede personer (“RCA”) omfatter oplysninger såsom navn, fødselsdato, fødested, beskæftigelse eller stilling, og årsagen til, at personen er på den pågældende liste.

Retsgrundlag

Vi har en juridisk forpligtelse i overensstemmelse med loven om foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (2017:630) til at udføre disse kontroller. I det omfang oplysningerne udgør følsomme oplysninger, er retsgrundlaget nødvendigt af hensyn til offentlighedens interesse (artikel 9(2)(g) i den generelle forordning om databeskyttelse). De følsomme oplysninger kan f.eks. indeholde oplysninger om politisk holdning på PEP/RCA-lister.

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive behandlet til dette formål i mindst fem (5) år og i op til ti (10) år efter datoen for opsigelsen af forholdet med henblik på at forebygge, påvise og undersøge hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og svig, i overensstemmelse med lovkrav.

Administration i forbindelse med opkøb, omstrukturering, osv.

Hvad vi gør

Hvis Brite skal omstruktureres, for eksempel opdeles i flere forskellige driftsselskaber, eller hvis en ekstern part erhverver Brite eller dele af vores drift, overfører Brite dine personoplysninger sammen med andre brugeres personoplysninger til den erhvervende virksomhed. Denne virksomhed vil i sådanne tilfælde fortsætte med at bruge dine personoplysninger til de samme formål som er angivet af os i denne privatlivserklæring, medmindre du modtager andre oplysninger i forbindelse med overførslen.

Personoplysninger

Alle de personoplysninger, som vi behandler om dig i overensstemmelse med denne privatlivserklæring, med undtagelse af følsomme personoplysninger, der ikke vil blive overført, kan behandles til dette formål afhængigt af omstændighederne.

Retsgrundlag

Vi har ret til at bruge dine oplysninger på grundlag af en interesseafvejning, da vi mener, at vores interesse i at formidle en opkøbs- eller omstruktureringsproces tilsidesætter din interesse i at beskytte dine personoplysninger. En forudsætning herfor er dog, at den erhvervende virksomhed laver tilsvarende forretning til Brite.

Opbevaringsperiode

Hvis Brite ophører med at eksistere (f.eks. på grund af en fusion, likvidation eller konkurs), sletter vi dine personoplysninger, medmindre vi skal gemme dem for at opfylde lovbestemte krav. 

Hvis Brite købes af en erhvervende virksomhed eller opdeles i forbindelse med omstrukturering, vil vi fortsætte med at gemme og bruge dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i denne privatlivserklæring, medmindre du modtager andre oplysninger i forbindelse med overførslen.

Forsvare og håndtere retskrav

Hvad vi gør

Hvis der opstår en tvist, har vi ret til at bruge dine oplysninger med henblik på at fastlægge, forsvare eller udøve retskravet.

Personoplysninger

 • Alle de personoplysninger, som vi behandler om dig i overensstemmelse med denne privatlivserklæring, kan behandles til dette formål afhængigt af omstændighederne.

Retsgrundlag

Vi har ret til at bruge dine oplysninger på grundlag af en interesseafvejning.

Opbevaringsperiode

Oplysningerne gemmes under hele kontraktforholdet og i op til tolv (12) måneder efter kontraktens ophør. Oplysningerne kan gemmes i længere tid, hvis de er nødvendige for at fastlægge, forsvare eller udøve et retskrav, eller under varigheden af kontraktforholdet og derefter i højst ti (10) år baseret på forældelsesfrister. 


7. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Når du bruger vores tjeneste og interagerer med os, indsamler vi dine personoplysninger. Det er her, vi beskriver, fra hvilke kilder vi kan indsamle dine personoplysninger.

Fra hvilke kilder indsamler vi dine oplysninger?Hvordan bruger vi dem?
Fra dig direkteVi indsamler hovedsagligt dine personoplysninger direkte fra dig, når du bruger vores tjeneste. 
Fra tredjepartstjenesteudbydere og -kilder Vi kan bruge en tredjepart til at indsamle dine personoplysninger.

De personoplysninger, som vi indsamler fra en tredjepart, kan omfatte fornavn, efternavn, adresse, fødselsdato, personnummer (id), e-mailadresse, køn, oplysninger om kilde til midler og beløb relateret dertil og transaktionshistorik. 

Oplysninger indsamles fra en tredjepart, når du bruger Brites betalingsklient eller som en del af transaktionsovervågningen, hvis relevant. 

Vi vil også screene dig i forhold til PEP/RCA- og sanktionslister, som indebærer, at vi kan modtage oplysninger om dig fra den udbyder, som vi bruger til sådanne formål. 

De tredjeparter, vi bruger, afhænger af det land, hvor du er registreret i folkeregistret. 

Vi bruger følgende tredjepartsleverandører til at indhente oplysninger om dig: 

DevCode Identity AB, CVR-nummer 559134-1960, Sveavägen 49, 113 59 Stockholm, Sverige

Roaring Apps AB – CVR-nummer 559067-2613, Propellervägen 4, 183 62, Täby, Sverige 

Suomen Asiakastieto Oy – CVR-nummer 0111027-9, Hermannin rantatie 6, Box 16, 00581 Helsinki, Finland 

Finnish Trust Network (FTN) gennem Telia Finland Oyj – CVR-nummer 1475607-9, Teollisuuskatu 15, 00510 Helsinki, Finland

Softtronic AB (publ) – CVR-nummer 556249-0192, SE-120 32, Stockholm, Sverige 

Trapets AB – CVR-nummer 556586-4773, Kungsgatan 56, 111 22, Stockholm, Sverige
Fra forhandlerenVi kan indsamle personoplysninger fra den forhandler, hvorfra du køber varer eller tjenester. 

Et eksempel ville være dit bankkontonummer, hvortil du ønsker at modtage betalinger fra din forhandler. 
Fra din bankVi kan indsamle dine personoplysninger fra din netbank-grænseflade (dvs. netbank) eller via en API, der leveres af din bank. Leveringen af vores tjenester kan således kræve, at vi indsamler oplysninger fra din bank vedrørende bankkonti, kontotransaktioner og andre finansielle oplysninger. 

8. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

De personoplysninger, som vi indsamler om dig, kan deles med forskellige kategorier af modtagere afhængigt af formålet, hvortil vi indsamlede dine oplysninger. 

I dette afsnit kan du læse mere om den deling, som vi foretager af personoplysninger, der tilhører dig som slutbruger, der bruger vores betalingstjeneste, og eventuel anden tjeneste, der leveres af os til dig, og som en besøgende på webstedet.

8.1 Hvis du er en slutbruger

8.1.1 Din forhandler

Beskrivelse af modtagerFormål og retsgrundlag
For at din forhandler kan bekræfte betalinger for f.eks. at frigive eventuelle købte varer, giver vi forhandleren oplysninger om betalingerne.

Identificerende oplysninger og/eller finansielle oplysninger kan også deles med din forhandler, hvis forhandleren er juridisk forpligtet til at bekræfte din identitet som en foranstaltning til at forhindre hvidvaskning af penge, svig eller anden kriminel handling, eller til at opfylde andre potentielle juridiske og/eller forskriftsmæssige krav, der pålægges forhandleren.

Vi kan også dele dine personoplysninger, hvis forhandleren har en legitim interesse i at bekræfte din identitet eller finansielle oplysninger, eller at du rent faktisk er indehaveren af en bankkonto.
Delingen af dine personoplysninger med forhandleren udføres på det grundlag, at dette er nødvendigt for at vi kan opfylde vores kontraktlige forpligtelser samt vores legitime interesse i at udføre transaktionen, og forhandlerens legitime interesse i, eller juridiske forpligtelse til, at bekræfte betalinger og/eller din identitet.

Derudover er vores legitime interesse i at dele dine personoplysninger med din forhandler nogle gange baseret på dit ønske om at dele dine personoplysninger med din forhandler, så du kan bekræfte din identitet, bankkonto og/eller bruge din forhandlers tjeneste.
Hvis en af vores kontraherede forhandlere fusionerer, sælger eller på anden måde omstrukturerer en virksomhed, som vi er kontraktmæssigt forpligtet til at levere vores tjenester til, kan vi dele dine personoplysninger i overensstemmelse med de formål, der er angivet ovenfor, med den erhvervende forhandler, der overtager kontrakten med os som en del af en sådan fusion, opkøb eller omstrukturering.Delingen i tilfælde af, at en af vores kontraherede forhandlere fusionerer, sælger eller på anden måde omstrukturerer sin virksomhed, udføres på det grundlag, at det er nødvendigt for os for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser samt vores legitime interesse i at udføre transaktionen, og forhandlerens legitime interesse i, eller juridiske forpligtelse til, at bekræfte betalinger og/eller din identitet.

8.1.2 Deling af kontooplysninger med vores samarbejdspartnere eller forhandlere, når du bruger vores kontoinformationstjeneste

Beskrivelse af modtagerFormål og retsgrundlag
Our account information service allows you as a
payment service user and holder of an account,
to require that the account information about
and from your account is retrieved from the
designated account and made available to one of
our merchants or partners, as designated by you,
for the purposes defined by such partner or
merchant in the service which the partner or
merchant provides.
Det betyder, at dine personoplysninger såsom transaktionshistorik og bankkontonummer kan deles med de partnere eller forhandlere, hvis tjenester du bruger, og som du har bedt os om at stille dine oplysninger til rådighed for. 

Kontoinformationstjenesten kan leveres til dig gennem enhver af vores samarbejdspartnere eller forhandlere, der leverer en eller flere af deres egne tjenester til dig, og hvor der er behov for, at vi leverer tjenesterne til dig, for at partnerens eller forhandlerens tjeneste har den ønskede funktionalitet. Bemærk venligst, at vi kun er ansvarlige for vores levering af tjenesterne til dig i overensstemmelse med vores egne vilkår. Partneren eller forhandlerens tjenester leveres til dig af den respektive partner eller forhandler i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der gælder for den respektive partner eller forhandlers tjenester, og er således uden for rammerne af denne privatlivspolitik. Oplysninger om partnerens eller forhandlerens tjenester leveres af den respektive partner eller forhandler.

8.1.3 Tredjepartsudbydere af betalingstjenester 

Beskrivelse af modtagerFormål og retsgrundlag
Andre tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som vi samarbejder med, kan være involveret i leveringen af vores tjenester. Vi kan dele dine personoplysninger med sådanne tredjepartsudbydere, når det er nødvendigt med henblik på at afvikle betalingen, forhindre svigagtig brug af tjenesten og andre kriminelle handlinger, og for at udbyderen kan videresende oplysningerne til din forhandler. Hvis vi ikke deler oplysninger med en sådan tredjepartsbetalingstjenesteudbyder, når en sådan er en del af betalingskæden, vil du ikke kunne gennemføre transaktionen.Denne deling af dine personoplysninger med en tredjepartsudbyder af betalingstjenester udføres på det grundlag, at det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores kontraktlige forpligtelser, samt vores legitime interesse i at udføre transaktionen og forhindre svig og andre kriminelle handlinger.

8.1.4 Banker

Beskrivelse af modtagerFormål og retsgrundlag
Vi kan være nødt til at dele dine personoplysninger oplysninger og oplysninger om betalinger med din bank og/eller andre banker, der er en del af betalingskæden. Denne behandling udføres på det grundlag, at det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig og de relevante banker.
Vi kan også være nødt til at dele dine personoplysninger og oplysninger om betalinger til din bank og/eller andre banker, der er en del af betalingskæden, for at undersøge betalingstransaktioner med henblik på at forebygge og afsløre overtrædelser af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, svigagtig brug af vores betalingstjeneste og andre kriminelle handlinger.Når du deler dine personoplysninger til disse formål med din bank og/eller andre banker, der er en del af betalingskæden, udføres dette på grundlag af vores legitime interesse i at forhindre svig og andre kriminelle handlinger.

8.1.5 Andre tredjeparter, som vi samarbejder med (leverandører og underleverandører)

Beskrivelse af modtagerFormål og retsgrundlag
Vi har brug for adgang til tjenester og funktioner fra andre virksomheder, hvis vi ikke selv kan udføre dem. Det betyder, at vi muligvis skal dele dine oplysninger med tredjeparter, som vi samarbejder med.

For eksempel betyder det, at for at kunne indsamle personoplysninger fra en tredjepart såsom officielle udbydere af identitetsbekræftelsestjenester og lignende tjenesteudbydere for at udføre en transaktion, når du bruger vores tjeneste, bekræfte din identitet, bevis på midler, kilde til midler, som relevant, som nævnt ovenfor, skal vi dele nogle oplysninger med dem. Som regel er det navn og/eller personnummer (id), der deles med dem. 

Hvis du bruger vores tjeneste, deler vi også dine personoplysninger med tjenesteudbydere af sanktions- og PEP/RCA-lister og andre lignende lister for at screene dine personoplysninger i forhold til sådanne lister som en del af vores ‘kend din kunde’-kontroller for at vurdere, om du indebærer en risiko for hvidvaskning af penge. 

Vi deler også personoplysninger med virksomheder, der leverer cloudbaserede tjenester til it-drift og lignende. Dette gøres med henblik på at levere tjenesten og/eller for at forbedre tjenesten, for eksempel ved dataanalyse og test. Derudover kan vi også dele dine personoplysninger med andre tredjepartsudbydere, såsom til it-sikkerhedsformål.

En tredjepart kan være en databehandler, som er en virksomhed, der behandler personoplysninger på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner. 

Hvis og når vi deler dine personoplysninger med en databehandler, vil dine personoplysninger kun blive behandlet i overensstemmelse med de formål, hvortil vi indsamlede dine personoplysninger i første omgang. Det betyder, at en databehandler ikke kan behandle dine personoplysninger til yderligere eller deres egne formål. 

Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere for at sikre, at dine personoplysninger beskyttes på samme måde, som hvis vi selv behandlede dine personoplysninger, og hvis relevant, Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (se flere oplysninger i afsnit 10 nedenfor vedrørende overførsler til tredjelande).
Delingen af personoplysninger med sådanne tredjeparter som angivet i dette afsnit udføres på det grundlag, at det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores kontraktlige forpligtelser, vores legitime interesse i at udføre transaktionen, vores juridiske forpligtelse til at bekræfte din identitet og/eller finansielle oplysninger, hvis du bruger vores tjeneste, og nogle gange din forhandlers juridiske forpligtelse til at bekræfte din identitet.
Se en liste over vores databehandlere her:
DevCode Identity AB, CVR-nummer 559134-1960, Sveavägen 49, 113 59 Stockholm, Sverige

Roaring Apps AB – CVR-nummer 559067-2613, Propellervägen 4, 183 62, Täby, Sverige

Softtronic AB (publ) – CVR-nummer 556249-0192, SE- 120 32, Stockholm, Sverige

Google Cloud EMEA Limited – CVR-nummer 368047, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland 

Klarna Bank AB (publ) – CVR-nummer 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige

Zendesk Inc – 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103

FinTecSystems GmbH – Gottfried-Keller-Str. 33, 81245 München

Paysolut UAB – CVR-nummer 305217021, Gynėjų g. 4-333, LT-01109 Vilnius, Litauen

UAB “Inventi” – CVR-nummer 302641851, Lvivo str. 105A, Vilnius, Litauen

Trapets AB – CVR-nummer 556586-4773, Kungsgatan 56, 111 22, Stockholm, Sverige

8.1.6 Myndigheder

Beskrivelse af modtagerFormål og retsgrundlag
Vi skal muligvis dele dine personoplysninger og oplysninger om betalinger med offentlige myndigheder såsom politiet, den svenske databeskyttelsesmyndighed, finansielle myndigheder såsom det svenske finanstilsyn (Sv. Finansinspektionen), skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder. Dette gøres, når det er nødvendigt for at undersøge betalingstransaktioner med henblik på at forhindre og afsløre overtrædelser af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, svigagtig brug af vores tjenester og andre kriminelle handlinger.

Når vi deler dine personoplysninger til disse formål med myndighederne, udføres dette på grundlag af vores forpligtelse til at overholde juridiske forpligtelser, såsom dem, der er underlagt gældende lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som vi er underlagt, eller vores legitime interesse i at beskytte os selv mod kriminalitet. 

8.1.7 En person, der har en fuldmagt til dine økonomiske anliggender.

Beskrivelse af modtagerFormål og retsgrundlag
Dine personoplysninger kan deles med en person, der har fået ret til at få adgang til dem i henhold til en fuldmagt. Vi deler dine personoplysninger med en sådan indehaver baseret på vores legitime interesse i at håndtere din anmodning, der fremsættes til os via en fuldmagt. 

8.2 Med andre Brite-selskaber

Beskrivelse af modtagerFormål og retsgrundlag
Vi kan dele dine personoplysninger med vores koncernselskaber Brite Payments Spain SL (B01593185) og Brite AB Zweigniederlassung Berlin (HRB 244083B), uanset hvem du er.Denne deling sker på det grundlag, at vi har en legitim interesse i at dele oplysninger inden for vores koncern af kommercielle, compliance- og organisatoriske årsager. Det modtagende Brite-selskab behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivserklæring.

8.3 Hvis du er en besøgende på webstedet

Beskrivelse af modtagerFormål og retsgrundlag
Vi kan dele dine personoplysninger med tredjepartstjenesteudbydere af analyseværktøjer baseret på dit samtykke, så vi kan give dig en behagelig brugeroplevelse, når du interagerer med vores websted. For flere oplysninger om de cookies, som vi bruger på webstedet, bedes du se vores cookiepolitik.Denne deling sker på baggrund af dit samtykke.

9. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Den periode, hvorunder vi opbevarer dine personoplysninger, varierer afhængigt af formålet med behandlingen. Denne periode kan enten bestemmes af andre regler eller afhængigt af den kontrakt, vi har indgået med dig. 

Vi bestræber os dog altid på at minimere den periode, hvorunder vi opbevarer dine personoplysninger, og vi opbevarer aldrig dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt. 

Der henvises til opbevaringsperioderne angivet i afsnit 6 ovenfor.

De juridiske forpligtelser, der er nævnt ovenfor, betyder, at vi ikke kan slette dine personoplysninger, selvom du anmoder os om at slette dem. Hvis vi ikke har en juridisk forpligtelse til at opbevare personoplysningerne, skal vi i stedet foretage en vurdering af, hvorvidt vi skal bruge personoplysningerne til at beskytte os mod retskrav.

10. Hvor behandler vi dine personoplysninger? 

Vi vil altid bestræbe os på at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. Dine personoplysninger kan behandles uden for EU/EØS i særlige tilfælde, for eksempel, hvis en databehandler, enten dem selv eller gennem en anden databehandler, er beliggende uden for EU/EØS. Det land, vi i øjeblikket overfører dine oplysninger til, er USA. Uanset hvilket land dine personoplysninger behandles i, træffer vi altid de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er lige så sikre, som hvis de blev behandlet inden for EU/EØS. 

Disse sikkerhedsforanstaltninger består af en af følgende juridiske mekanismer:

11. Hvordan bruger vi cookies? 

Når du bruger vores tjenester eller navigerer på vores websted, kan vi indstille cookies på din enhed. De oplysninger, der genereres fra cookies, bruges til at give dig en bedre brugeroplevelse og en velfungerende oplevelse. 

Vi forklarer mere detaljeret, hvordan vi bruger cookies, og hvilke muligheder du har for vores cookies i vores cookieerklæring.

12. Hvad med automatiske individuelle afgørelser og profilering?

Automatiske individuelle afgørelser med retsvirkning eller automatiske individuelle afgørelser, der på samme måde påvirker dig væsentligt, betyder, at visse afgørelser i vores tjenester er fuldstændigt automatiserede, uden at vores medarbejdere er involverede. Disse afgørelser har en væsentlig indvirkning på dig som enkeltperson, hvilket kan sammenlignes med retsvirkninger. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod disse afgørelser. Du kan læse om, hvordan du gør indsigelse i dette afsnit.

Automatiske individuelle afgørelser, der påvirker dig væsentligt, betyder også, at profilering udføres baseret på dine oplysninger, før afgørelsen træffes. Denne profilering foretages for at identificere, om din brug af vores tjenester indebærer en risiko for svig eller hvidvaskning af penge. Vi profilerer din brugeradfærd og økonomiske status og sammenligner disse oplysninger med adfærd og forhold, der indikerer forskellige risikoniveauer for os.

Hvornår træffer Brite automatiske individuelle afgørelser, der påvirker dig væsentligt?

Vi træffer denne form for automatisk individuel afgørelse, når vi:

 • beslutter, hvorvidt du udgør en risiko for svig eller hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, bruger vores tjenester til ulovlige eller forbudte formål, hvis vores behandling viser, at din adfærd indikerer mulig svigagtig adfærd, eller hvidvaskning af penge, at din adfærd ikke er i overensstemmelse med tidligere brug af vores tjenester, eller at du har forsøgt at skjule din sande identitet. Vi screener dig også i forhold til sanktionslister og PEP/RCA-lister i overensstemmelse med lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

Hvis du ikke er godkendt i henhold til de automatiske individuelle afgørelser, der er beskrevet ovenfor, vil du ikke have adgang til vores tjenester. Resultatet af den automatiske individuelle afgørelse kan også være ændring af risikoklassificering, blokering, tilbageholdelse eller frigivelse af transaktioner.

Vi har flere sikkerhedsmekanismer til at sikre, at afgørelserne er passende. Disse mekanismer omfatter løbende oversigter over vores beslutningsmodeller og stikprøver i enkelte tilfælde. 

Du kan altid kontakte os, hvis du er bekymret for resultatet, og vi vil vurdere, om proceduren blev udført korrekt. Du kan også gøre indsigelse i overensstemmelse med følgende instruktioner.

Behandlingen af dine personoplysninger i denne automatiske beslutningstagning udføres på det grundlag, at det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig til at udføre betalinger eller overholde lovkrav, nærmere bestemt dem, der vedrører vores forpligtelser til at udføre ‘kend din kunde’-kontroller i forhold til vores forpligtelser til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, alt efter omstændighederne.

Din ret til at gøre indsigelse mod disse automatiske individuelle afgørelser

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod en automatisk individuel afgørelse med juridiske konsekvenser eller afgørelser, som ellers kan påvirke dig væsentligt (sammen med den relevante profilering) ved at sende en e-mail til dataprotection@britepayments.com. En Brite-medarbejder vil derefter gennemgå afgørelsen under hensyntagen til eventuelle yderligere oplysninger og omstændigheder, som du tilvejebringer for os.

13. Har du en klage vedrørende vores behandling af personoplysninger? 

Kontakt venligst dataprotection@britepayments.com, hvis du ønsker at indgive en klage vedrørende vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til den svenske databeskyttelsesmyndighed. Den svenske databeskyttelsesmyndighed er den svenske nationale tilsynsmyndighed med hensyn til behandling af personoplysninger i henhold til f.eks. den generelle forordning om databeskyttelse. Besøg https://www.imy.se/ for at indgive en klage til den svenske databeskyttelsesmyndighed. Du kan også indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i dit hjemland inden for EU. 

14. Ændringer til denne privatlivserklæring

Vi har ret til at ændre denne privatlivserklæring, når det er nødvendigt. Når vi foretager ændringer, der ikke er rent sproglige eller redaktionelle, og ændringerne påvirker personoplysninger, der tidligere er indsamlet, vil du modtage klare oplysninger om ændringerne, og hvad de indebærer for dig, før de begynder at gælde.

Ændringer vil ikke gælde for dig, hvis vi har brug for dit samtykke til at implementere ændringerne, og du ikke accepterer dem.