fbpx Skip to content.

PSD3 udvikler sig.
Find ud af, hvor det fører hen.

Lad os pakke EU’s komplicerede (og ofte misforståede) betalingstjenestedirektiv ud og lære, hvad det næste trin i udviklingen af ​​open banking betyder for EU-handlende. Download vores rapport nu.

PSD3 kommer. Opdag hvad du har brug for at vide

Open banking eksisterer takket være en kombination af kundekrav om mere innovative finansielle tjenester, teknologiske fremskridt og gunstig regulering. Med denne forklaring vil du få en klarere forståelse af:

 • Open banking-historien indtil nu
 • Hvorfor PSD2 var en revolution for EU-handlende
 • Hvordan open banking har ændret betalingslandskabet
 • Hvad de seneste udviklinger er siden juni 2023

Hvad er PSD3?

PSD3 er en kommende ramme, der regulerer elektroniske betalinger og bankøkosystemet inden for det europæiske indre marked. Den skitserer reglerne for godkendelse og tilsyn med ikke-bankbetalingsudbydere (PSP’er). PSD3 er en videreudvikling af PSD2.

Hvad er PSD2?

PSD2 eller den reviderede betalingstjenestedirektiv er en europæisk regulering, der sigter mod at forbedre sikkerheden ved elektroniske betalingstjenester og fremme innovation på det europæiske betalingsmarked.

PSD2 fastsætter regler for adgang til betalingskonti fra tredjepartsudbydere som Brite Payments og søger at beskytte forbrugere, mens det fremmer et mere integreret og sikkert betalingssystem.

Hvad er open banking, og hvad gav PSD2?

Open banking er, hvor kontooplysningstjenesteudbydere (AISPs) og betalingsinitieringstjenesteudbydere (PISPs) tilbyder merværditjenester ved at få adgang til brugerens kontooplysninger fra banker og betalingskonto udbydere. PSD2 gav en reguleringsramme for open banking og krævede, at banker skulle lette sikker adgang til betalingsdata for AISPs og PISPs.

Hvad er forskellen mellem PSD2 og PSD3?

PSD3 bygger videre på de fremskridt, PSD2 har gjort. PSD3 vil introducere nye regler og udvide omfanget af de eksisterende for at forbedre både sikkerheden og effektiviteten af elektroniske betalinger i EU.

Hvordan fungerer PSD3?

Da det er et foreslået direktiv, er detaljerne om driften af PSD3 endnu ikke fuldt tilgængelige. Men ligesom sin forgænger vil den sandsynligvis fastlægge regler for godkendelse og tilsyn med betalingsinstitutter med henblik på at forbedre sikkerhed, gennemsigtighed og konkurrence i betalingsindustrien yderligere.

Hvilke ændringer sker der med open banking?

De PSD3-ændringer, der kommer til open banking, sigter mod at forbedre dets funktion uden at forårsage markedsforstyrrelser eller øgede implementeringsomkostninger. Disse ændringer inkluderer nye krav til dedikerede dataadgangsgrænseflader og en liste over forbudte hindringer for dataadgang.

Bankerne behøver ikke længere permanent at opretholde (medmindre de er fritaget) to dataadgangsgrænseflader (en dedikeret og dens “fallback”). Desuden skal banker og andre betalingskonto udbydere implementere et forbruger “dashboard” for at give brugerne mulighed for at administrere dataadgangsrettigheder og trække adgangen tilbage.

Hvorfor er PSD3 og open banking vigtige?

PSD3 og open banking kunne indvarsle en ny æra af innovation og konkurrence inden for finansielle tjenester. Sammen kan de forbedre forbrugerbeskyttelsen, forbedre sikkerheden ved online betalinger og fremme udviklingen af innovative online- og mobile betalingsmetoder.

Hvordan påvirker PSD3 banker og finansielle institutioner?

PSD3 vil sandsynligvis have en betydelig indvirkning på banker og andre finansielle institutioner, især dem, der opererer i EU. Det kan introducere nye overholdelseskrav, påvirke forretningsmodeller og skabe muligheder for innovation og konkurrence.

Hvorfor kommer PSD3?

Da betalingstjenesteudbydere løbende udvikler deres produkter, og den digitale transformation transformerer betalingslandskabet, skal Europa-Kommissionen opdatere reglerne for at forbedre sikkerheden og fremme innovation.

Disse regler vil yderligere forbedre forbrugerbeskyttelsen og konkurrencen i elektroniske betalinger og give forbrugerne mulighed for sikkert at dele deres data for at få et bredere udvalg af bedre og billigere finansielle produkter og tjenester.

PSD3 vil sikre, at forbrugerne fortsat kan foretage elektroniske betalinger og transaktioner i EU, både indenrigs og grænseoverskridende, i euro og ikke-euro på en sikker måde.

Hvad er de vigtigste ændringer, som PSD3 foreslår?

Disse ændringer bringer meningsfulde ændringer til EU’s betalingsramme uden at vælte den fuldstændigt.

PSD3 vil sigte mod at forbedre effektiviteten og sikkerheden på EU’s betalingsmarkeder ved:

 • At styrke foranstaltningerne til bekæmpelse af betalingsbedrageri. At give ikke-bank PSP’er adgang til alle EU’s betalingssystemer, samtidig med at nødvendige sikkerhedsforanstaltninger implementeres og sikrer deres ret til at have en bankkonto;
 • At forbedre funktionaliteten af open banking, specifikt datainterfaces, fjerne barrierer for open banking-tjenester og give forbrugerne mere kontrol over deres dataadgangstilladelser.
 • At give de nationale kompetente myndigheder mere robuste håndhævelsesbeføjelser og lette implementeringen af klarlagte regler.
 • At forbedre forbrugerinformation og -rettigheder yderligere. At forbedre tilgængeligheden af kontanter.
 • At konsolidere de juridiske rammer, der styrer elektroniske penge og betalingstjenester. Disse ændringer sigter mod at optimere EU’s betalingslandskab, forbedre sikkerheden, tilgængeligheden og gennemsigtigheden for alle involverede interessenter.

Hvordan vil PSD3 gøre betalinger sikrere?

PSD2 gjorde betalinger sikrere for betalere ved at introducere stærk kundeautentifikation (SCA), som involverer mindst en tofaset autentifikation af betalerens identitet. Men PSD3 vil gå et skridt videre i at gøre betalinger sikrere og mere effektive.

Nøglepunkter i PSD3-forslaget for at gøre betalinger mere sikre inkluderer:

 • Kommissionen foreslår en nyskabende service, der identificerer og signalerer til betaleren før fuldførelsen af en betalingsordre, hvis der er uoverensstemmelser mellem navnet og den unikke identifikator for en betalingsmodtager. Nu skal øjeblikkelige kreditoverførsler verificere, om navnet og IBAN stemmer overens.
 • Undtagelser for visse typer transaktioner, som købmandsinitierede transaktioner, der indeholder sikkerhedsforanstaltninger for at forebygge svindel.
 • En klar sammenkædning af det specifikke beløb og betalingsmodtager, der skal godkendes for fjernbetaling.
 • Forenklet anvendelse af SCA for betalingskonto informationstjenester. Bankerne bør kun anvende SCA for den første adgang til betalingskontodata og efterfølgende dataadgange, som administreres af udbydere af kontooplysningstjenester.
 • Forbedret brug af digitale passthrough-tegnebøger, der kræver SCA på tidspunktet for tilmelding af betalingsinstrumentet for at styrke sikkerheden.
 • Tilgængelighed af SCA-metoder skræddersyet til individuelle behov, der sikrer et mangfoldigt udvalg af teknologier og enheder til godkendelse.

Disse ændringer vil yderligere forbedre betalingssikkerheden og beskytte betalere mod svindel.

Vil PSD3 gælde for alle typer elektroniske betalinger i EU?

Det vil sandsynligvis gælde bredt over hele EU’s betalingslandskab, ligesom PSD2.

Hvordan kan virksomheder overholde PSD3-regulativer?

Overholdelsesstrategier vil afhænge af de endelige detaljer i PSD3-regulativerne. Virksomheder bør nøje overvåge udviklingen, søge rådgivning fra juridiske og compliance eksperter, og forberede sig på at tilpasse deres drift og forretningsmodeller i overensstemmelse hermed. Hvis du er en købmand og bruger en PSP, vil PSP’en være forpligtet til at overholde alle nye regulativer, ikke dig som købmand. Vær ikke bange for at stille spørgsmål til din PSP, når PSD3 bliver lov, om hvad de gør for at sikre overholdelse.

Hvornår kommer PSD3?

Vi ved det ikke med sikkerhed. Men hvis vi kan lære noget fra historien, tog det PSD2 tre år at gå fra et forslag til lov i 2018. Med dette in mente forventer vi, at de PSD3-revisioner, der blev frigivet i juni 2023, sandsynligvis vil blive til EU-lov i 2026. Fra det tidspunkt vil virksomhederne have yderligere to år til at overholde PSD3.

Er Brite Payments i overensstemmelse med PSD3?

Når PSD3 bliver lov, vil Brite Payments være i overensstemmelse. Som en betalingstjenesteudbyder garanterer Brite, at købmænd altid benytter en betalingsmetode, der overholder de nyeste teknologiske og regulatoriske standarder.

Download PSD3 Explainer

Opdag alt, hvad du har brug for at vide om PSD3, og lær, hvad det næste trin i udviklingen af ​​open banking betyder for EU-handlende.